Būsimų gestų kalbos vertėjų apsilankymas Lietuvių gestų kalbos vertimo centre

Spalio 30 dieną Lietuvių gestų kalbos vertimo centre lankėsi būsimi gestų kalbos vertėjai - I, II bei III kurso studentai iš Vilniaus kolegijos (VIKO), kurie tradiciškai kiekvienais metais atvyksta pasiklausyti ir iš arčiau susipažinti su gestų kalbos profesija. Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos narys, Lietuvių gestų kalbos vertimo centro direktorės pavaduotojas A. Bražinskas kartu su vyr. vertėja D. Nevardauskiene studentus supažindino su vertėjo darbo specifika, ypatumais. A. Bražinskas papasakojo trumpą gestų kalbos vertėjų istoriją Lietuvoje, kaip vertėjai dirbo kai dar nebuvo vertėjų centrų, kokia buvo situacija tik įkūrus pirmuosius vertėjų centrus Lietuvoje ir kokia situacija yra dabar. A. Bražinskas diskutavo su studentais apie tai, kad nepakanka tik mokėti gestų kalbą, reikia išmanyti vertimo teoriją, vertimo stilius, tam kad būtum profesionalus, savo darbą išmanantis vertėjas.

Žinoma, nebuvo pamirštas vertėjų etikos kodeksas. Arūnas B. pateikė įvairių situacijų ir klausė studentų jų nuomonių, kaip jose turi elgtis vertėjas, kokiais etikos kodekso principais vadovautis. Studentai domėjosi, kas yra komandinis darbas, kodėl jis yra svarbus, kaip vertėjai gali išmokti dirbti komandoje. A. Bražinskas paaiškino, kad komandą gali sudaryti tiek girdintys vertėjai, tiek girdintys ir kurtieji vertėjai. Dir. pavaduotojas papasakojo, kas yra kurčias vertėjas, kad jam taip pat reikia išmanyti vertimo teorijas, jis privalo laikytis etikos kodekso. Vyr. vertėja D. Nevardauskienė studentams papasakojo apie neseniai įvykusią vertėjų centrų reorganizaciją. Supažindino su užsakymo priėmimo bei paskirstymo sistema Kaune. Kurtieji ir girdintieji vertėjus gali užsisakyti įvairiais būdais (telefonu, SMS žinute, el. paštu, atvykus į centrą, nuotoliniu būdu), todėl centre dirba užsakymų koordinatorius, kuris visus užsakymus suveda į užsakymų knygą bei vertėjų kalendorius. Taip pat A. Bražinskas pristatė nuotolinį vertimą, jo sudėtingumą ir dažniausiai iškylančias problemas verčiant nuotoliniu būdu (yra svarbus geras interneto ryšys, apšvietimo svarba, kalbėjimas ne viena ranka ir kt.). Dalė N. studentams papasakojo, kuriose srityse gestų kalbos vertėjai dirba dažniausiai, parodė nuotraukas iš įsimintiniausių vertimų: iš Popiežiaus vizito Lietuvoje, Kauno „Žalgirio“ krepšinio varžybų, Seimo konferencijų ir kt. Tuo ši specialybė ir yra unikali! Kiekviena diena pilna iššūkių, naujų potyrių!

Teksto autorė Simona M.

Rugsėjo 30-oji – Tarptautinė vertėjų diena

LGKVA nuoširdžiai linki vertėjams tikėti tuo, ką darote, ir siekti to, ką svajojate, džiaugtis kiekviena įprasminta akimirka bei toliau tęsti savo gražius darbus! Ryžto, neblėstančios energijos, profesinės sėkmės ir ilgų veiklos metų!

Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų susitikimas

Rugsėjo 13 d.  vyko Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų susitikimas. Pirmoje dienos pusėje šalių atstovai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kur Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atstovai skaitė pranešimą "Klausos negalią turinčių asmenų socialinė integracija" ir pristatė klausos negalią turinčių asmenų organizacijų, reabilitacijos centrų ir gestų kalbos vertimo centrų veiklas Lietuvoje. Taip pat buvo apžvelgti klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018 - 2020 m. veiksmų planai. Latvijos ir Estijos atstovai taip pristatė savo šalies situaciją: vertimo paslaugų pritaikymą, gestų kalbos vertėjų centrų situaciją ir pan. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje taip pat dalyvavo ir Lietuvių gestų kalbos vertimo centras direktorė Ramunė Leonavičienė ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija prezidentas Mantas Radavičius. Antroje dienos pusėje atstovai susitiko Lietuvos kurčiųjų draugijos patalpose, kur vyko diskusijos ir patirčių pasidalijimai. Tekstą parašė Lietuvos kurčiųjų draugija.

Nuo rugsėjo 1 dienos veiks vienas Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Šiuo metu šalyje veikia 5 gestų kalbos vertėjų centrai, pavaldūs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 172 „Dėl sutikimo reorganizuoti apskričių gestų kalbos vertėjų centrus“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimą Nr. 173 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 627 „Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ pakeitimo“ ir vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A1-221 „Dėl Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus apskričių gestų kalbos vertėjų centrų reorganizavimo ir jų reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. Nuo šių, 2019 metų rugsėjo 1 dienos, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apskričių gestų kalbos vertėjų centrai bus prijungti prie Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro, jį pervadinant į Lietuvių gestų kalbos vertimo centrą. Po pertvarkos Lietuvių gestų kalbos vertimo centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Po prijungimo, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių gestų kalbos vertėjų centrai taps Lietuvių gestų kalbos vertimo centro teritoriniais skyriais. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a: 1. Sutikti, kad Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centrai būtų reorganizuojami jungimo būdu, juos prijungiant prie Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centro, kuriam pereitų visos Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskrities gestų kalbos vertėjų centro teisės ir pareigos. Nuo rugsėjo 1 dienos atskirų gestų kalbos vertėjų centrų nebelieka – veiks vienas Lietuvių gestų kalbos vertimo centras, kuris apjungs visus Lietuvos vertėjų centrus.  Paspaudę ant nuotraukos galėsite peržvelgti informaciją gestų kalba: Teksto autorė Simona M.

Susipažinkime su WASLI

Pirmą kartą mintis apie tarptautinę gestų kalbos vertėjų asociaciją kilo 1975 metais Pasaulio kurčiųjų federacijos kongreso  Vašingtone (JAV) metu. Prireikė dar dvidešimties metų, kad ši mintis būtų įkūnyta. Nuo 1995 m., kai vyko Pasaulinės kurčiųjų federacijos kongresas Vienoje, buvo pradėta aktyviau veikti, siekiant įkurti gestų kalbos vertėjų asociaciją. Tais pačiais metais dvi vertėjos Raija Moustegaard ir Raili Ojala-Signell (abi iš Suomijos) – buvo deleguotos kurti tarptautinės asociacijos nuostatų. 1999 m. Brisbane (Australija) vykusiame Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese dalyvavo 150 vertėjų iš 30 šalių. Kongreso metu buvo suburta darbo grupė, kuri toliau dirbo tobulindama nuostatų projektą iki galutinio teisinio dokumento ir jo pristatymo viešai svarstyti.

2003 metų liepos 23 dieną Monrealyje (Kanada) buvo įkurta Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacija (PGKVA, ang. WASLI- World Association of Sign Language Interpreters). Šio įvykio liudytojai buvo 60 vertėjų, susirinkę iš 20 šalių, kartu su Pasaulio kurčiųjų federacijos generaline sekretore Carol lee Aquiline.

Pirmasis asociacijos suvažiavimas vyko 2005 metais Vorsesteryje (Pietų Afrikos Respublika). Jame dalyvavo per 220 delegatų iš daugiau nei 40 šalių (tarp jų – ir iš Lietuvos). Suvažiavime buvo išrinkta asociacijos taryba. Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidente tapo Liz Scott-Gibson (Škotija), viceprezidentu- Philemonas Akachas (PAR), sekretoriumi-Zane Hema (Didžioji Britanija).

Antrasis suvažiavimas vyko 2007 m. Ispanijos mieste Segovijoje. Į jį susirinko 293 delegatai iš 44 šalių. Šis suvažiavimas 3 asmenis delegavo plėtoti asociacijos veiklos į Afriką, Pietų Ameriką ir Balkanų šalis.

Trečiajame Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavime 2011 metais , kuris vyko Durbane (Pietų Afrikos Respublika), dalyvavo 160 delegatų iš 46 šalių, tarp jų – iš 17 Afrikos šalių. Nauja asociacijos prezidente išrinkta Debra Russel (Kanada), sekretoriumi Awoii Patrickas Michaelis (Uganda). Liz Scott Gbson ir Zane Hema, asociacijoje dalyvavo nuo pat pirmųjų jos istorijos dienų, tapo garbės nariais.

Ketvirtajame Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavime 2015 metais, kuris vyko Stambule (Turkijoje), dalyvavo  295 delegatai iš 56 šalių, įskaitant 60 kurčiųjų vertėjų. Asociacijos prezidente antrai kadencijai išrinkta Debra Russel (Kanada), naująja sekretore tapo Isabelle Heyerick (Belgija). Nigelas Howardas buvo išrinktas kurčiųjų vertėjų patariamojo komiteto pirmininku.

Penktasis Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas vyko šių metų liepos mėnesį Paryžiuje. Naujuoju asociacijos prezidentu išrinktas  Christopher Stone – UK , viceprezidente išrinkta  Susan Emerson – Australia.

Didžiulis pasiekimas Lietuvai, mūsų atstovas Arūnas Bražinskas tapo pasaulinės gestų kalbos asociacijos tarybos nariu atsakingu už  kurčiųjų vertėjų sritį, tai nauja sritis, kurioje reikia daug pokyčių visame pasaulyje.

Kitas pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas 2023 metais vyks Pietų Korėjoje.

Lietuva į Pasaulinę gestų kalbos vertėjų asociaciją įstojo 2019 m.

Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos vykdomąją tarybą sudaro prezidentas, viceprezidentas, sekretorius, iždininkas ir atstovai aštuoniems regionams: Afrikai, Australijai ir Okeanijai, Azijai, Balkanams, Europai, Lotynų Amerikai, Šiaurės Amerikai, Užkaukazei ir Centrinei Azijai.

Oficiali WASLI susirinkimų ir susirašinėjimų kalba- anglų kalba.

Pagrindinis Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos tikslas yra kelti gestų kalbos vertėjo profesijos lygį visame pasaulyje.

WASLI suformulavo 5 siekius:

         skatinti steigti nacionalines gestų kalbos vertėjų asociacijas tose šalyse, kuriose jų dar nėra;

         remti jau egzistuojančias nacionalines vertėjų asociacijas;

         keistis informacija ir būti informacijos šaltiniu vertimo klausimais;

         remti gestų kalbos vertėjų darbą tarptautinėse konferencijose;

         bendradarbiauti su organizacijomis, kurių siekiai panašūs ir pan.

Pagrindinėmis vertybėmis PGKVA skelbia  bendradarbiavimą, vertėjų profesionalumą ir mokymąsį.

Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos interneto adresas: http:// www.wasli.org

Informacija parengta remiantis informaciniu leidiniu „Pasaulio kurčiųjų istorija“, pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos interneto svetaine www.wasli.org

Susipažinkime su EFSLI

Europos gestų kalbos forumas (EGKVF, ang. EFSLI-European Forum Sign Language Interpreters) yra Europos gestų kalbos vertėjų organizacija, kurią sudaro nacionalinės asociacijos bei individualūs ir asocijuotieji nariai.

1987 metais Albi mieste (Prancūzija) vyko konferencija, kurios metu buvo svarstomi klausimai, susiję su gestų kalbos vertimo padėtimi Europoje. Tuo pat metu grupė Europos gestų kalbos vertėjų, kurie dirbo Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese Helsinkyje 1987 m., nutarė organizuoti pirmąjį EGKVF seminarą. Jis vyko kitais metais (1988) Glazge (Škotija) ir buvo susitarta dėl bendros tolesnės veiklos. Ši neformali grupė susitiko dar kelis kartus: 1990 metais Lisabonoje (Portugalija), 1990 metais Atėnuose (Graikija), 1991 metais Briuselyje (Belgija) ir Hamburge (Vokietija). Nors tuo metu EGKVF buvo neformali grupė, tapo aišku, kad norint veikti oficialiai ir gauti finansinę paramą, reikia įkurti tinkamą organizaciją, kuri turėtų savo nuostatus.

1993 metų rugpjūčio pabaigoje Briuselyje (Belgija) buvo patvirtinta pirmoji EGKVF konstitucija ir išrinkti pirmieji valdybos nariai: prezidentė Liz Scott Gibson (Škotija)‘ viceprezidentė Taili Ojala (Suomija); sekretorė Andrea Schulz (Vokietija) iždininkė Susanne Carstensen (Danija). Viena iš svarbiausių tuometinių sąlygų buvo ta, kad valdybos nariai galėtų atstovauti skirtingiems Europos regionams. 1994 metais Edinburge (Škotija) įvyko pirmasis EGKVF seminaras tema „Darbo sąlygos“. Renginį parėmė Europos bendruomenių komisija ir programa „Helios II“ (bendruomenės veiksmų programa neįgaliems Europos piliečiams, savarankiškai gyvenantiems visuomenėje), taip pat Europos kurčiųjų sąjunga. 1997 metais visa Europos skiriama finansinė parama buvo nutraukta. EGKVF visada siekė suteikti erdvę savo nariams ir gestų kalbos vertėjams kiek galima plačiau diskutuoti ir keistis informacija. Todėl kasmet organizuoja konferencijas arba seminarus, į kuriuos suvažiuoja dalyvių iš visų Europos šalių ir svečių iš viso pasaulio.

Vertėjų forumo uždaviniai:

1. Skatinti ir drąsinti keitimąsi vertėjo profesijos paslaugomis visoje Europoje.

2. Pasiekti, kad būtų oficialiai pripažinta gestų kalbos vertėjo profesija.

3. Drąsinti ir skatinti mokslines bei pedagogines iniciatyvas, tobulinant gestų kalbos vertimo ir vertėjų mokymo standartus.

4. Teikti paramą ir informaciją gestų kalbos vertėjams, būsimiems vertėjams, jų mokytojams ir gestų kalbos vertimo paslaugų teikėjams bei gavėjams.

5. Pristatyti gestų kalbos vertėjo profesijos interesus atitinkamose institucijose.

EFSLI prezidentai

Liz Scott Gibson (Škotija): 1993 – 1997

Griet Geysels (Belgija): 1997 – 2002

Marco Nardi (Italija): 2002 – 2006

Maya de Wit (Nyderlandai): 2006 – 2012

Marinella Salami (Italija): 2012 – 2013

Peter Llewellyn-Jones (Jungtinė Karalystė): 2013 – 2015

Christian Peters (Vokietija): 2015 – 2016

Ivana Bućko (Serbija) 2016 – dabar

Europos gestų kalbos forumo interneto adresas: http:// www.efsli.org Informacija parengta remiantis informaciniu leidiniu „Pasaulio kurčiųjų istorija“, Europos gestų kalbos vertėjų forumo interneto svetaine www.efsli.org

WASLI (Pasaulinėje gestų kalbos vertėjų asociacija) generalinė asamblėja Prancūzijoje, Paryžiuje

2019 m. birželio 17 d. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė  R. Leonavičienė, pavaduotojas A. Bražinskas, vertėjas M. Radavičius (LGKVA prezidentas), vyr. vertėja D. Nevardauskienė bei vertėja J. Dabulskienė dalyvavo WASLI (Pasaulinėje vertėjų asociacijos) generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Prancūzijoje, Paryžiuje. Du delegatai iš Lietuvos, R. Leonavičienė bei M. Radavičius, balsavo naujojo asociacijos prezidento bei tarybos rinkimuose. Naujuoju Pasaulio vertėjų asociacijos prezidentu išrinktas Christopher Stone (žr. nuotraukoje)! Svekiname jį! Taip pat norime pasidalinti, kad valdyboje turėsime ir Lietuvos atstovą, kuriuo tapo Arūnas Bražinakas, jis tapo valdybos nariu, atsakingu už kurčiuosius vertėjus, sveikiname! A. Bražinskui linkime sėkmės, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, kantrybės ir dar didesnio tobulėjimo!  

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas

2019 m. birželio 7 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 39 lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos nariai.

Visuotino susirinkimo metu buvo pristatyta revizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė Jolanta Radzevič, prezidentė pristatė LGKVA veiklos ataskaitą už 2018 m. Vienbalsiai nutarta tvirtinti abi ataskaitas.

Neeilinis įvykis susirinkimo metu, naujojo prezidento rinkimai. Į šį postą kandidatūrą pateikė Mantas Radavičius, kandidatas sulaukė 34 balsų , 4 –prieš, 1 susilaikė. Naujasis prezidentas dėkojo už išreikštą pasitikėjimą, pažadėjo stengtis  savo darbu ir veikla nenuvilti.

Asociacijos nariai padėkojo ilgametei asociacijos prezidentei Ramunei Leonavičienei už nuoširdų darbą, kuris kainavo daug sveikatos ir kantrybės.

Oficialiosios Suvažiavimo dalies pabaigoje buvo renkama naujoji Asociacijos valdyba jos nariais tapo: Sabina Grėbliūnaitė, Nija Vareikienė, Alicija – Jolanta Dabulskienė, Simona Savickienė, Violeta Galdikienė, Alicija Bogdanovič, Greta Naujokaitė, Birutė Šimkienė, Indrė Dulskaitė – Pauliukienė.

Į revizijos komisiją išrinkti: Sandra Kemeraitienė, Asta Zinkevičiūtė ir Vytautas Valiauga.

Už video dėkojame Šiaulių gestų kalbos video studijos „Proforma“ operatoriui Mindaugui Bulniui. Video rasite čia.