Įvyko pirmasis šiais metais Tarybos narių susirinkimas

20160225_142231-001Vasario 25 d. įvyko pirmasis Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos Tarybos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir visų miestų gestų kalbos vertėjų centrų vadovai.

Susirinkimo metu svarstyti 2016-ųjų metų Asociacijos veiklos planai, organizaciniai visuotinio-ataskaitinio suvažiavimo bei įstatų keitimo klausimai, taip pat diskutuota kitomis, vertėjams aktualiomis temomis.

Taryba nusprendė, jog visuotinis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas vyks gegužės mėnesį. Suvažiavimo metu bus pristatomos Asociacijos veiklos ataskaitos, tvirtinami nauji įstatai, renkami nauji valdančiojo organo nariai. Tiksli informacija bus paskelbta vėliau. Sekite naujienas!