Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis pats turi nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Ar Jūs jau nusprendėte kam skirsite 2 proc. gyventojų pajamų mokestį? Kviečiame visus norinčius, neabejingus LGKVA darbui skirti paramą mums 🙂

Jūsų parama padės mums siekti didesnių tikslų ir juos įgyvendinti. Skirta parama bus panaudota vertėjų kvalifikacijos kėlimui, projektų įgyvendinimams, stovykloms, bei kitiems kilniems darbams 🙂  Jūsų pagalba ir palaikymas skatina siekti daugiau 🙂

Paramą galite skirti dviem būdais:

  1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS)
  2. Užpildant FR0512 v.3 formą ranka ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos rekvizitai

Įmonės kodas: 302460623

AB Swedbank LT94 7300 0101 2136 3115

Nuoširdžai dėkojame tiems, kas suteikė paramą praėjusiais metais ir tikime, kad šie metai bus dar geresni! 🙂

Š.m. Kovo 29 dieną, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų Asociacijos neeilinis suvažiavimas. Išrinkti nauji Asociacijos valdybos nariai, patvirtinti LGKVA įstatai, aptarti nario mokesčio, būsimo ataskaitinio suvažiavimo bei kiti aktualūs klausimai. Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras ir viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, kurie dėkojo už bendradarbiavimą ir buvimą bendruomenės dalimi bei nuoširdų darbą LKD 80-mečio renginyje.

Informuojame, kad š.m. kovo 29 d. vyks neeilinis Asociacijos suvažiavimas, kurio metu bus tvirtinami LGKVA įstatai, renkami nauji Asociacijos valdybos nariai bei aptariami kiti aktualūs klausimai. Suvažiavimas vyks Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro salėje, adresu Jūratės g. 19, Kaunas. Pradžia 11 val.

 

DARBOTVARKĖ

11.00 – 11.30 Dalyvių registracija

11.30 – 11.35 Sveikinimo žodis

11.35 – 11.40 Darbotvarkės tvirtinimas

11.40 – 11.55 Pirmininkaujančiojo, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymas

11.55 – 12.15 Įstatų tvirtinimas

12.15 – 12.35 Valdybos narių rinkimai

12.35 – 13.00 LGKVA Ataskaitinio suvažiavimo aptarimas

13.00 – 13.20 Kiti klausimai

13.20 – 13.30 Suvažiavimo uždarymas

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija niekaip negali nustygti vietoje ir net gripo epidemijos metu aktyviai darbuojasi ir sprendžia rūpimus klausimus! 🙂

Vasario 23 dieną įvyko LGKVA valdybos susirinkimas, kuriame buvo aptarta LGKVA ataskaitinio suvažiavimo – stovyklos organizavimas, 2018 metų „Super miesto“ konkursas, LGK vertėjų darbo krūvio aprašo rengimas, LGK vertėjų motyvacijos bei profesijos prestižo kėlimas, jau ne už ilgo įvyksiantis LGKVA neeilinis suvažiavimas bei kiti svarbūs klausimai.

Sekite tolimesnes naujienas! 🙂

Šių metų gruodžio 13 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie SADM vyko LGK vertėjų kvalifikacijos gynimas, o 15 d. vyko atestacijos pažymėjimų įteikimas.

Šiais metais aukštesniojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją įgijo 16 LGK vertėjų, o aukščiausiojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 LGK vertėja.

LGKVA prisideda prie gausių sveikinimų ir linki nesustoti.  Tobulėkite mieli vertėjai!

Video įrašą rasite čia 🙂

 

2017 m. grudžio 7 dieną Palangoje vyko Lietuvos socialdemokratinės jaunimo sąjungos (LSDJS) Pagarbos vakaras, kuriame dalyvavo LKJA Tarybos narys Arnoldas Matulis, KKJO pirmininkė Dovilė Matulienė.

LKJA organizacijlabai dėkoja už suteiktą vertimą poilsio dieną  Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjoms  Alicijai Bogdanovič ir Gretai Naujokaitei! O LGKVA džiaugiasi už vertėjų aktyvumą ir norą tobulėti!

Kurčiųjų bendruomenės jaunimas, kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, bei vidutinio bei vyresnio amžiaus kurtieji, kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija, praleido visą gruodžio 6 dieną LR Seime. Jie bendravo su Seimo nariais, dalyvavo ekskursijoje, spaudos konferencijoje bei Seimo komitetų posėdžiuose. Daug įspūdžių, atsakytų klausimų, naujos patirties įgyjimo bei puikios nuotaikos diena!

Dėkojame LR Seimo narei Ramintai Popovienei, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijai ir visiems dalyvavusiems vertėjams, kurčiųjų mentoriais tapusiems Seimo nariams ir kitiems prie renginio prisidėjusiems žmonėms, o ypač - visiems dalyviams. Be jų šis puikus renginys nebūtų įvykęs!

Tikime, kad projektas tęsis ne vienerius metus!

Paspaudę ant nuotraukos galėsite peržiūrėti video įrašą.