WASLI (Pasaulinėje gestų kalbos vertėjų asociacija) generalinė asamblėja Prancūzijoje, Paryžiuje

2019 m. birželio 17 d. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė  R. Leonavičienė, pavaduotojas A. Bražinskas, vertėjas M. Radavičius (LGKVA prezidentas), vyr. vertėja D. Nevardauskienė bei vertėja J. Dabulskienė dalyvavo WASLI (Pasaulinėje vertėjų asociacijos) generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Prancūzijoje, Paryžiuje. Du delegatai iš Lietuvos, R. Leonavičienė bei M. Radavičius, balsavo naujojo asociacijos prezidento bei tarybos rinkimuose. Naujuoju Pasaulio vertėjų asociacijos prezidentu išrinktas Christopher Stone (žr. nuotraukoje)! Svekiname jį! Taip pat norime pasidalinti, kad valdyboje turėsime ir Lietuvos atstovą, kuriuo tapo Arūnas Bražinakas, jis tapo valdybos nariu, atsakingu už kurčiuosius vertėjus, sveikiname! A. Bražinskui linkime sėkmės, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, kantrybės ir dar didesnio tobulėjimo!  

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas

2019 m. birželio 7 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 39 lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos nariai.

Visuotino susirinkimo metu buvo pristatyta revizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė Jolanta Radzevič, prezidentė pristatė LGKVA veiklos ataskaitą už 2018 m. Vienbalsiai nutarta tvirtinti abi ataskaitas.

Neeilinis įvykis susirinkimo metu, naujojo prezidento rinkimai. Į šį postą kandidatūrą pateikė Mantas Radavičius, kandidatas sulaukė 34 balsų , 4 –prieš, 1 susilaikė. Naujasis prezidentas dėkojo už išreikštą pasitikėjimą, pažadėjo stengtis  savo darbu ir veikla nenuvilti.

Asociacijos nariai padėkojo ilgametei asociacijos prezidentei Ramunei Leonavičienei už nuoširdų darbą, kuris kainavo daug sveikatos ir kantrybės.

Oficialiosios Suvažiavimo dalies pabaigoje buvo renkama naujoji Asociacijos valdyba jos nariais tapo: Sabina Grėbliūnaitė, Nija Vareikienė, Alicija – Jolanta Dabulskienė, Simona Savickienė, Violeta Galdikienė, Alicija Bogdanovič, Greta Naujokaitė, Birutė Šimkienė, Indrė Dulskaitė – Pauliukienė.

Į revizijos komisiją išrinkti: Sandra Kemeraitienė, Asta Zinkevičiūtė ir Vytautas Valiauga.

Už video dėkojame Šiaulių gestų kalbos video studijos „Proforma“ operatoriui Mindaugui Bulniui. Video rasite čia.

Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentės Debros Russell seminaras gestų kalbos vertėjams: „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“

Kodėl žmogui svarbu tobulėti, analizuoti save, savo veiksmus?

Tobulėjimas žmogaus gyvenime – ilgas procesas. Kad tobulėjimas būtų ilgalaikis, turime investuoti į save, dėti pastangas, analizuoti savo veiksmus, įvertinti gyvenimo pamokas, juk tai viso gyvenimo atskaitomybė sau pačiam. Kodėl apie tai kalbame? Todėl, kad balandžio 18 dieną, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto patalpose vyko Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentės Debros Russell seminaras gestų kalbos vertėjams: „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“. Tai laikas, kada iš visos Lietuvos sugužėję gestų kalbos vertėjai užsiėmė saviugda, kuri, tikimės, pravers ne tik vertimo situacijose, bet ir gyvenime. Taip pat susidomėjimo būta ir iš kaimyninių šalių – Latvijos bei Estijos. Čia taip pat atvyko vertėjai pasiklausyti Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentės Debros Russell seminaro.

Debra Russel palietė gana aktualius, kasdieniškus klausimus su kuriais vertėjai susiduria savo kasdienėje darbo aplinkoje.

Ką vertime darau gerai, ką dar norėčiau patobulinti? Ką galvoju apie savo vertimo įgūdžius, dėl ko labiausiai pergyvenu, ką galėčiau patobulinti? Pasak Debros Russell klausk savęs, ką vertime padarei gerai, ką gali padaryti dar geriau? Jeigu esi vienas, tavo kolega turi tapti užrašų knygutė – užsirašyk ir analizuok.

Gestų kalbos vertėjai ne tik klausėsi, diskutavo, tačiau ir dirbo komandose. Buvo atlikos užduotys, kurios lavino gestų kalbos vertėjo atmintį. Svarbu suprasti pagrindinę mintį, svarbu kartoti informaciją, nes kuo daugiau ją kartoji – tuo geriau įsimini.

Taip pats Debra R. dalijosi patirtimi, kad nereikia bijoti nežinomų situacijų. Dabar, šis momentas yra pirmas kartas, kitą kartą žinosi, kaip elgtis tokioje situacijoje – kiekvieną iššūkį priimti kaip pamoką.

Dalinamės KAGKV centro vertėjos Loretos Veličkaitės įspūdžiais, įžvalgomis apie seminarą, jo svarbą. Džiaugiuosi, jog galėjau dalyvauti Debra Russell seminare. Man labai patiko naudingi, iš šalies žiūrint, galbūt ir juokingi, bet tikrai praktiškai panaudojami patarimai atminties lavinimui, tokie kaip kalbančiojo gestų kalbos atkartojimas arba tos kalbos schemos nusipiešimas. Savo darbe mes nuolat turime analizuoti įvykusius vertimus, tam kad nekartotume klaidų ir tobulėtume, tačiau kartais būna sunku analizuoti kai atrodo, kad arba viskas buvo gerai, arba viskas buvo blogai, mes neturime gairių pagal, kurias galėtume daryti analizę. Debra papasakojo, kad analizuojant vertimą, nesvarbu ar kai vertėte pats vienas, ar su komanda, apžvelgti reikia 5 aspektus: content (sakoma informacija), context (aplinka ir kontekstas), affect (emocijos ir poveikis), style (kalbėjimo stilius) ir goal (kalbėjimo tikslas), o mums tereikia jos pamokymus įsiminti ir naudoti savo darbe.

Klupimas kelyje yra būtinas, kad vis atsinaujinančiu pasiryžimu stiprėtų valia, kuri padėtų tobulėti. Nenuleiskite rankų ir tobulėkite!

Šaltinis: Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Tarptautinė konferencija „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai”

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija (LGKVA) šiemet švenčia 10 metų sukaktį, ta progra, balandžio 17 dieną, LR Seime, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija organizavo Tarptautinę konferenciją:  „Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos 10-mečio atspalviai”. Konferencijos atidaryme sveikinimo žodį tarė LGKVA prezidentė Ramunė Leonavičienė, kuri pasidžiaugė asociacijos pasiekimais – patvirtintas vertėjo Etikos kodeksas, nuo 2016 metų pradėti atestuoti gestų kalbos vertėjai, įvykdyta begalės projektų, surengta daugybė renginių. Apžvelgdama nueitą kelią LGKVA prezidentė sakė, kad „nuo pat veiklos pradžios mus lydėjo iššūkiai, nesupratimas, savų tikslų ieškojimas. Tačiau didelis noras, nemaži užmojai, bendra veikla mus vienijo ir telkė vieno tikslo link - kelti gestų kalbos vertėjo prestižą, padaryti profesiją matomą - ir tai vedė mus į priekį“.

Konferencijoje dalyvavo Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) prezidentė Debra Russell, kuri sveikino LGKVA su nuostabiu 10-mečiu, džiaugėsi, kad Lietuva stengiasi užtikrinti, kad kurčiųjų žmogaus teisės nebūtų pažeistos.. Prezidentė skaitė pranešimą: „Žmogaus teisės ir kurtieji: kurioje vietoje atsiranda vertėjas?” Teisė į kalbą yra viena iš žmogaus teisių, vertėjai yra būdas užtikrinti kurtiesiems jų kalbines teises. Žmogaus teisės nesibaigia penktą valandą vakaro, todėl vertimo paslauga turi būt užtikrinta visą parą.

Džiaugiamės, kad per savo gyvavimo metus organizacija sugebėjo užmegzti ryšius su LR Seimu, Neįgaliųjų reikalų departamentu pries SADM, LKD, Surdologijos centru, Vilniaus kolegija, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, tačiau yra pastebima ir Tarptautiniu mastu. Didžiuojamės, kad šiais metais LGKVA oficialiai buvo priimta į WASLI asociacijos gretas.

Konferencijoje dalyvavo ir svečiai iš užsienio: Baltarusijos, Latvijos, Estijos, kurių atstovai skaitė pranešimus ir dalinosi savo šalies patirtimi apie gestų kalbos vertėjus. Taip pat turėjome video pranešimą iš Kanados apie Kanados kurčiųjų gestų kalbos vertėjų patirtis. Informacija pasidalino Pasaulinės gestų kalbos vertėjų asociacijos (WASLI) Tarptautinės gestų kalbos vertėjų patarėjas Nigel Howard.  Lenkijos atstovai negalėjo dalyvauti, todėl jų atsiųstą pranešim perskaitė LGKVA prezidentė Ramunė Leonavičienė.

Norime padėkoti konferencijos globėjai, moteratorei, Seimo narei – Ramintai Popovienei. Jos dėka konferencija galėjo vykti LR Seime, Kovo 11 – osios salėje, kuri buvo pritaikyta tiek gestų kalbos vertėjams, kurie buvo patogu atlikti paslaugą, tiek kurtiesiems ir visiems susirinkusiems svečiams buvo patogu stebėti bei klausytsis konferencijos.

Norime padėkoti ir mūsų centro kolegoms – Alicijai – Jolantai Dabulskienei bei Mantui Radavičiui už pasidalintą patirtį apie komandinio vertimo iššūkius - vertimą iš Popiežiaus vizito Lietuvoje ir „Žalgirio“ krepšinio varžybų tiesioginę transliaciją. Jų pranešimuose buvo puikiai atskleista su kokiomis problemomis, iššūkiais susiduriama komandinio vertimo metu, tai galima pritaikyti ir kasdieniniame vertėjų darbe, bet pasidalijo puikiais patarimai kaip galime šias problemas išspręsti. Taip pat dėkojame Arūnui Bražinskui už pasidalintą patirtį tema: „Kurčiojo vertėjo darbo ypatumai Lietuvoje“ bei vertimą.

Konferencijoje dalyvavo ir savo pranešimus skaitė Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių miesto vertėjos. Vertėjai dalinosi savo centrų veiklos istorija, kalbėjo apie streso valdymą vertėjų darbo aplinkoje, kurčiuosius vertėjus Europos kontekste.

DĖKOJAME VISIEMS VERTĖJAMS, KURIE VERTĖ KONFERENCIJOS METU – NUOŠIRDUS AČIŪ!

Šaltinis: Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras.

Už video dėkojame Šiaulių gestų kalbos video studijos „Proforma“ operatoriui Mindaugui Bulniui.

Video rasite čia.

Kviečiame registruotis į Debros Russell seminarą „Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai“

Š. m. balandžio 18 d. 11 val. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija Vytauto Didžiojo universitete (S. Daukanto g. 28, Kaunas) organizuoja Debros Russell seminarą "Patobulinti apdorojimo įgūdžiai: veiksmingi gestų ir šnekamosios kalbos vertimai". Kviečiame visus vertėjus dalyvauti ir tobulinti savo žinias!

Apie Debrą Russell: daktaro laipsnį turinti Kanados vertėja, pedagogė ir tyrinėtoja. Vertėjavimo patirtis daugiau nei 30 metų. Dirba su kurčiaisiais vertėjais nuo 1980-ųjų. Vertėjavimo akcentai apima medicinos, teisės, psichinės sveikatos ir įdarbinimo sritis. Šiuo metu Debra Russell yra Pasaulinės Gestų Kalbos Vertėjų Asociacijos (WASLI) prezidentė, o taip pat Komisijos narė, atsakinga už kolegijos vertėjų mokymą (CCIE).

Registracija vykdoma iki balandžio 15 d. 12 val.

Registracijos nuoroda rasite čia.

Informacijos šaltinis : ŠAGKVC

Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras skubiais atvejais paslaugas teikia ir savaitgaliais

„Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras nori suteikti šiek tiek informacijos apie vasario 9-osios nakties įvykius. Liūdną situaciją, tikriausiai, visi girdėjo bent kartą (nuoroda: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/nelaimes/2019/02/10/news/siauliuose-namuose-mire-kudikis-9180804/ )

Viešojoje erdvėje matėme daug klaidinančios informacijos apie vertimo paslaugų suteikimą. Norėtume paminėti, kad savaitgalį budėjusi ŠAGKVC vertėja Alicija Bogdanovič sureagavo į naktinį iškvietimą ir tėveliams bendraujant su tarnybomis vertimo paslaugos buvo teikiamos. Beje, tai buvo nevienintelė suteikta paslauga minėtąjį savaitgalį.

Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centras reiškia nuoširdžią užuojautą tėveliams.

ŠAGKVC vertėjos nuolat reaguoja į kurčiųjų ar kitų tarnybų iškvietimus, kadangi budinčios telefonas visada būna pas vertėjas.

(klientų sutikimas dalintis šia informacija gautas)“

Šaltinis: ŠAGKVC, www.gestukalba.lt