Kategorija: Naujienos

Susipažinkime su WASLI

Pirmą kartą mintis apie tarptautinę gestų kalbos vertėjų asociaciją kilo 1975 metais Pasaulio kurčiųjų federacijos kongreso  Vašingtone (JAV) metu. Prireikė dar dvidešimties metų, kad ši mintis būtų įkūnyta. Nuo 1995 m., kai vyko Pasaulinės kurčiųjų federacijos kongresas Vienoje, buvo… Read More

Susipažinkime su EFSLI

Europos gestų kalbos forumas (EGKVF, ang. EFSLI-European Forum Sign Language Interpreters) yra Europos gestų kalbos vertėjų organizacija, kurią sudaro nacionalinės asociacijos bei individualūs ir asocijuotieji nariai. 1987 metais Albi mieste (Prancūzija) vyko konferencija, kurios metu buvo svarstomi klausimai,… Read More