2018 m. gegužės 18 d., Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas-konferencija, susirinkime nariai aptarė praėjusius metus ir diskutavo aktualiomis temomis.

Susirinkimo metu vyko kvorumas, visi nutarimai buvo priimti dalyvaujančių balsų dauguma, 2017 metų veiklos ataskaita, bei Revizijos komisijos ataskaita buvo patvirtintos.

Asociacijos prezidentė Ramūnė Leonavičienė nariams pateikė išsamią 2017 metų ataskaitą. Nariai diskutavo apie 2017 metų planus, naujas galimybes, svarbius klausimus ir iniciatyvas.

Revizijos komisijos narė Jolanta Radzevič pristatė finansinę ataskaitą, bei išlaidų sąmatą.

LGKVA džiaugiasi vertėjų paruoštais pristatymais skirtingomis temomis. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja Alicija-Jolanta Gudalevič pristatė pranešimą tema „Gestų kalbos vertimo praktika vaikų spektakliuose“. Vertėja pasidalino naudinga ir sunkia patirtimi kaip reikia ruoštis tokiems atsakingiems vertimams, koks naudingas yra darbas  komandoje, bei ragino kitus vertėjus išbandyti save toje srityje.

Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja Evelina Kvietkienė pristatė pranešimą „Nuotolinio vertimo paslaugos. Danijos patirtis“. Kaip žinome, 2018 metų balandžio 12-13 dienomis, Vilniaus kolegijoje vyko mokymai vertėjams, mokymus vedė lektorės Brigitte Uggerhoj ir Karen Dvinge Ryberg, atvykusios pagal dėstytojų mainų programą iš Danijos. Nuotolinis vertimas Danijoje integruotas į gestų kalbos studijas universitete. Tai vienas iš studijuojamų dalykų. Tai kokia turėtų būti nuotolinio vertimo darbo vieta?

  • Nuotolinio vertimo patalpos turi būti aprūpintos visa reikalinga įranga;
  • Kamera priešais vertėją akių lygyje;
  • Neblaškantis dėmesio fonas,kontrastingas vertėjo drabužiams;
  • Garsui nepralaidi erdvė;
  • Patalpa naudojama tik nuotolinėms vertimo paslaugoms;
  • Apšvietimas neturi turėti šešėlių.

Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėja Nina Šamakova pasidalino savo pranešimo nauda „Sudėtingos situacijos – kaip jas spręsti?“. Klaipėdos vertėjų kolektyvas rengia mokymus, apskrito stalo diskusijas, kaip vertėjas turėtų elgtis tam tikrose situacijose. Pranešimas buvo labai naudingas, ir daugiausiai klausimu sulaukiantis. Tikimes, kad visi vertėjų centrai pasinaudos klaipėdiečių patirtimi, tobulėjimui ribų nėra 🙂

Atskiras AČIŪ vertėjų komandai, kuri vertė visą renginį!

Šis visuotinis narių susirinkimas išties džiugina! Per tokį trumpą laikotarpį pasiekėme labai daug, nugriovėme kalnus, įgyjome daugiau patirties. Šiais metai pasieksime dar daugiau!

Primename, kad š.m. gegužės 18 dieną įvyks LGKVA visuotinis narių susirinkimas - konferencija.

Renginys vyks Kaune, adresu Jūratės g. 19, Kaunas. Registracija nuo 10 val.

Programa:

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS-KONFERENCIJA

„Gestų kalbos vertimo ypatumai“

DARBOTVARKĖ

10.00–10.30    Dalyvių registracija

10.30–10.35    Sveikinimo žodis

10.35–10.40    Darbotvarkės tvirtinimas

10.40–10.50    Pirmininkaujančiojo, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymas

10.50–11.05    LGKVA veiklos ataskaita 

11.05–11.20    LGKVA Revizijos komisijos ataskaita

11.20–11.30    Einamieji klausimai

11.30–11.45    Pertrauka

11.45–11.55    „Sudėtingos situacijos – kaip jas spręsti?“

                        Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja Nina Šamakova

11.55–12.05    „Nuotolinio vertimo paslaugos. Danijos patirtis“

                        Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja Evelina Kvietkienė

12.05–12.15    „Gestų kalbos vertimo praktika vaikų spektakliuose“

                        Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėja Alicija-Jolanta Gudalevič

12.15–12.35    Kiti klausimai 

12.35–12.40    Uždarymas

Programa gali būti patikslinta

Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis pats turi nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. Ar Jūs jau nusprendėte kam skirsite 2 proc. gyventojų pajamų mokestį? Kviečiame visus norinčius, neabejingus LGKVA darbui skirti paramą mums 🙂

Jūsų parama padės mums siekti didesnių tikslų ir juos įgyvendinti. Skirta parama bus panaudota vertėjų kvalifikacijos kėlimui, projektų įgyvendinimams, stovykloms, bei kitiems kilniems darbams 🙂  Jūsų pagalba ir palaikymas skatina siekti daugiau 🙂

Paramą galite skirti dviem būdais:

  1. Internetinės bankininkystės pagalba prisijungiant prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS)
  2. Užpildant FR0512 v.3 formą ranka ir nunešant arba išsiunčiant paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos rekvizitai

Įmonės kodas: 302460623

AB Swedbank LT94 7300 0101 2136 3115

Nuoširdžai dėkojame tiems, kas suteikė paramą praėjusiais metais ir tikime, kad šie metai bus dar geresni! 🙂

Š.m. Kovo 29 dieną, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų Asociacijos neeilinis suvažiavimas. Išrinkti nauji Asociacijos valdybos nariai, patvirtinti LGKVA įstatai, aptarti nario mokesčio, būsimo ataskaitinio suvažiavimo bei kiti aktualūs klausimai. Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras ir viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, kurie dėkojo už bendradarbiavimą ir buvimą bendruomenės dalimi bei nuoširdų darbą LKD 80-mečio renginyje.

Informuojame, kad š.m. kovo 29 d. vyks neeilinis Asociacijos suvažiavimas, kurio metu bus tvirtinami LGKVA įstatai, renkami nauji Asociacijos valdybos nariai bei aptariami kiti aktualūs klausimai. Suvažiavimas vyks Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro salėje, adresu Jūratės g. 19, Kaunas. Pradžia 11 val.

 

DARBOTVARKĖ

11.00 – 11.30 Dalyvių registracija

11.30 – 11.35 Sveikinimo žodis

11.35 – 11.40 Darbotvarkės tvirtinimas

11.40 – 11.55 Pirmininkaujančiojo, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymas

11.55 – 12.15 Įstatų tvirtinimas

12.15 – 12.35 Valdybos narių rinkimai

12.35 – 13.00 LGKVA Ataskaitinio suvažiavimo aptarimas

13.00 – 13.20 Kiti klausimai

13.20 – 13.30 Suvažiavimo uždarymas

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija niekaip negali nustygti vietoje ir net gripo epidemijos metu aktyviai darbuojasi ir sprendžia rūpimus klausimus! 🙂

Vasario 23 dieną įvyko LGKVA valdybos susirinkimas, kuriame buvo aptarta LGKVA ataskaitinio suvažiavimo – stovyklos organizavimas, 2018 metų „Super miesto“ konkursas, LGK vertėjų darbo krūvio aprašo rengimas, LGK vertėjų motyvacijos bei profesijos prestižo kėlimas, jau ne už ilgo įvyksiantis LGKVA neeilinis suvažiavimas bei kiti svarbūs klausimai.

Sekite tolimesnes naujienas! 🙂

Šių metų gruodžio 13 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie SADM vyko LGK vertėjų kvalifikacijos gynimas, o 15 d. vyko atestacijos pažymėjimų įteikimas.

Šiais metais aukštesniojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją įgijo 16 LGK vertėjų, o aukščiausiojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 LGK vertėja.

LGKVA prisideda prie gausių sveikinimų ir linki nesustoti.  Tobulėkite mieli vertėjai!

Video įrašą rasite čia 🙂

 

2017 m. grudžio 7 dieną Palangoje vyko Lietuvos socialdemokratinės jaunimo sąjungos (LSDJS) Pagarbos vakaras, kuriame dalyvavo LKJA Tarybos narys Arnoldas Matulis, KKJO pirmininkė Dovilė Matulienė.

LKJA organizacijlabai dėkoja už suteiktą vertimą poilsio dieną  Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjoms  Alicijai Bogdanovič ir Gretai Naujokaitei! O LGKVA džiaugiasi už vertėjų aktyvumą ir norą tobulėti!