Šių metų gruodžio 13 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie SADM vyko LGK vertėjų kvalifikacijos gynimas, o 15 d. vyko atestacijos pažymėjimų įteikimas.

Šiais metais aukštesniojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją įgijo 16 LGK vertėjų, o aukščiausiojo vertėjo kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 LGK vertėja.

LGKVA prisideda prie gausių sveikinimų ir linki nesustoti.  Tobulėkite mieli vertėjai!

Video įrašą rasite čia 🙂

 

2017 m. grudžio 7 dieną Palangoje vyko Lietuvos socialdemokratinės jaunimo sąjungos (LSDJS) Pagarbos vakaras, kuriame dalyvavo LKJA Tarybos narys Arnoldas Matulis, KKJO pirmininkė Dovilė Matulienė.

LKJA organizacijlabai dėkoja už suteiktą vertimą poilsio dieną  Šiaulių apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjoms  Alicijai Bogdanovič ir Gretai Naujokaitei! O LGKVA džiaugiasi už vertėjų aktyvumą ir norą tobulėti!

Kurčiųjų bendruomenės jaunimas, kartu su Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija, bei vidutinio bei vyresnio amžiaus kurtieji, kartu su Lietuvos kurčiųjų draugija, praleido visą gruodžio 6 dieną LR Seime. Jie bendravo su Seimo nariais, dalyvavo ekskursijoje, spaudos konferencijoje bei Seimo komitetų posėdžiuose. Daug įspūdžių, atsakytų klausimų, naujos patirties įgyjimo bei puikios nuotaikos diena!

Dėkojame LR Seimo narei Ramintai Popovienei, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijai ir visiems dalyvavusiems vertėjams, kurčiųjų mentoriais tapusiems Seimo nariams ir kitiems prie renginio prisidėjusiems žmonėms, o ypač - visiems dalyviams. Be jų šis puikus renginys nebūtų įvykęs!

Tikime, kad projektas tęsis ne vienerius metus!

Paspaudę ant nuotraukos galėsite peržiūrėti video įrašą.

Asmeninis asistentas - kam jis reikalingas? Asmeninio asistento pagalba skirta padėti negalią turintiems asmenims, kuriems reikia pagalbos dėl jų negalios, ribotų galimybių. Tai reiškia, kad asmuo turės didesnę nepriklausomybę ir sugebės gyventi savarankiškiau, aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyventi, galų gale – turės teisę pats spręsti ir pasirinkti.

Lapkričio 23 d. Vilniuje vyko  konferencija „Specialieji mokymai apie asmeninio asistento paslaugų neįgaliesiems teikimą projekte „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“.

2017 m. spalio 18 diena įvyko Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų vadovų dalykiškas susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministru Linu Kukuraičiu.

Susitikime taip pat dalyvavo ir NRD prie SADM direktorė Asta Kandratavičienė bei Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė.

Susitikimo metu aptarta gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo situacija vertėjų centruose, naujų informacinių technologijų diegimo, vertėjų darbo sąlygų gerinimo bei vertimo paslaugų plėtros galimybės. Tikimes, kad mūsų išsakytos problemos bus išspręstos!

2017 m. rugsėjo 29 d. viešoji įstaiga Surdologijos centras organizavo tarptautinį šviečiamąjį seminarą pavadinimu „Gestų kalbos vertėjų itika Europos ir pasaulio kontekste“.Seminaras skirtas kurčiųjų bendruomenei bei gestų kalbos specialistams. Šviečiamasis seminaras vyko  Kauno mieste, VDU Didžiojoje Auloje (adresu: Gimnazijos g. 7). Tarptautinis šviečiamasis seminaras truko 8 ak.val.

Tarptautinis šviečiamasis seminaras buvo dviejų dalių: teorinės ir praktinės.

Pranešimus skaitė  profesionalūs lektoriai iš Lietuvos ir vienas lektorius iš užsienio. Savo pranešimus pristatė LGKVA prezidentė ir KAGKVC direktorė Ramunė Leonavičienė ir Arūnas Bražinskas (Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojas) tema „Lietuvių gestų kalbos vertėjų etikos kodeksas – teorija ir praktika Lietuvoje“. Taip pat savo pranešimą „Profesinė etika: sprendimų scenarijai nestandartinėse situacijose (vertėjų ir klientų apklausos analizė)“ pristatė lektoriai Mantrimas Danielius (Lietuvių gestų kalbos lingvistas) ir lektorius Andrius Barisevičius (Vilniaus kolegijos lektorius). Kitą pranešimą „Tarptautinė socialinio teisingumo perspektyva ir gestų kalbos vertėjų etikos principai“ skaitė lektorė iš užsienio Liz Scott Gibson (Buvusi Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacijos ir Europos gestų kalbos vertėjų forumo prezidentė, dabar lektorė ir praktikuojanti gestų kalbos vertėja).

Po pietų pertraukos įvyko antra seminaro dalis  „Nekenk“, kurią pravedė lektorė iš užsienio Liz Scott Gibson.

Džiaugiames turėdami tiek galimybių tobulėjimui!

Dalinamės video įrašu iš seminaro.