Pagrindinis

Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija, įkurta 2009 m., buria gestų kalbos vertėjus, įsipareigojusius siekti bendrų tikslų bei geriausios kokybės vertimo. Asociacija gina vertėjų profesinius interesus ir teises, skatina vertėjus tobulinti savo profesines kompetencijas bei atlieka svarbų vaidmenį šviečiant visuomenę apie gestų kalbos vertėjus bei kurčiųjų bendruomenę. Teikia vertimo paslaugas ir plečia informacijos prieinamumą kurtiesiems ir girdintiesiems.

Gestų kalbos vertėjai

Gestų kalbos vertėjai – tai asmenys, įgyję aukštąjį gestų kalbos vertėjo išsilavinimą Vilniaus kolegijoje arba asmenys, kitais būdais išmokę gestų kalbą. Gestų kalbos vertėjai verčia visur, kur tarpusavyje komunikuoja kurtieji ir girdintys.

Mūsų vertėjų prioritetai

  • Vertėjo kompetencija
  • Profesionalumas
  • Kruopštus pasirengimas

Ką mes veikiame?

  • Organizuojame nacionalinius seminarus bei konferencijas
  • Organizuojame tarptautinius seminarus bei konferencijas
  • Organizuojame mokymus gestų kalbos vertėjams
  • Vykdome nuolatinius susitikimus su gestų kalbos vertėjais
  • Dalyvaujame EFSLI (Europos gestų kalbos vertėjų forumas) veikloje
  • Dalyvaujame WASLI (Pasaulio gestų kalbos vertėjų asociacija) veikloje

Gestų kalbos vertimas

Vertimas – tai kūrybinis procesas, kuriuo metu stengiamasi perteikti lygiai tokią pačią teksto prasmę kita kalba, naudojant kalbos, į kurią yra verčiama, gramatines taisykles, išsireiškimus bei kalbos ypatumus.

Vertimo procesas yra sudėtingas, jam reikia daug žinių, atkaklumo, laiko ir svarbiausia – patirties. Būtina nepriekaištingai mokėti abi kalbas, domėtis kalbos naujovėmis, išmanyti kurčiųjų kultūrą, bendravimo suptilybes. Matyt, todėl vertėjo profesija priskiriama prie pačių sudėtingiausių profesijų.

Vertimo paslaugų užsakymas

Norint užsakyti vertimo paslaugą renginiams, galima kreiptis į Asociaciją. Priimami užsakymai komandiniam vertimui į/iš lietuvių gestų kalbos ir į/iš tarptautinės gestų kalbos.