2015 m. Efsli konferencija ,,Sakyti ar nutylėti – vertimo iš gestų kalbos į šnekamąją kalbą iššūkiai“

pagrindinė

2015m. rugsėjo 11-13 dienomis Varšuvoje, Lenkijoje vyko Europos gestų kalbos vertėjų federacijos (Efsli) konferencija ,,Sakyti ar nutylėti – vertimo iš gestų kalbos į šnekamąją kalbą iššūkiai“.

Konferencijos tema gana neįprasta, tačiau buvo norima išsiaiškinti dėl kokios priežasties vertimas iš gestų kalbos į šnekamąją kalbą dažnai tampa iššūkiu gestų kalbos vertėjams. Kodėl iškyla sunkumų ir kaip juos spręsti? Kaip vertėjai nusprendžia, kurią informaciją versti, kurią – ne? Kaip tokiose situacijose elgiasi kurtieji vertėjai? Kaip ištikrųjų reikėtų elgtis? Kaip mes galime užtikrinti, kad mūsų klientai būtų tikri dėl informacijos konfidencialumo?

Konferencijoje dalyvavo kurtieji bei girdintieji vertėjai, dėstytojai, studentai, interesantai bei vertėjų paslaugų gavėjai ir diskutavo apie: vertimo į šnekamąją kalbą techniką, kurčiųjų vertėjų vaidmenį vertime į šnekamąją kalbą, vertimo į šnekamąją kalbą mokymo metodus, vertimo į šnekamąją kalbą etiką, vertėjų atsakomybę už kurčią klientą, bei kitais svarbiais vertėjams klausimais šia tema.

Konferencijos kalbos: anglų, lenkų, rusų, tarptautinė gestų kalba ir lenkų gestų kalba.

Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė laikinas Efsli prezidentas Christian Peters (Vokietija). Mūsų šalį atstovavo 9 delegatai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gestų kalbos vertėjų centrų bei Surdologijos centro. Patirties ir profesinių žinių konferencijoje sėmėsi dvi Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centro gestų kalbos vertėjos Violeta Galdikienė ir Virga Rimkuvienė.

Kitas planuojamas visuotinis susirinkimas bei konferencija vyks 2016 metais Graikijoje.

Virga Rimkuvienė