Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos valdybos susitikimas

Š. m. rugsėjo 17 dieną pajūryje, Klaipėdos apskrities gestų kalbos vertėjų centre, susitiko Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos valdyba. Buvo aptarti jau ne už ilgo įvyksiančio, drauge LKD ir LGKVA organizuojamo, konkurso „Super miestas“ svarbūs organizaciniai klausimai, tarptautinės kurčiųjų savaitės renginių niuansai ir vertimo organizavimo strategijos, nuotolinių gestų kalbos vertimo paslaugų taisyklių aprašo rengimas, 2019 metų, LGKVA jubiliejinių metų, planuojami renginiai ir kiti svarbūs klausimai.