Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų susitikimas

Rugsėjo 13 d.  vyko Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų susitikimas. Pirmoje dienos pusėje šalių atstovai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kur Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atstovai skaitė pranešimą "Klausos negalią turinčių asmenų socialinė integracija" ir pristatė klausos negalią turinčių asmenų organizacijų, reabilitacijos centrų ir gestų kalbos vertimo centrų veiklas Lietuvoje. Taip pat buvo apžvelgti klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018 - 2020 m. veiksmų planai. Latvijos ir Estijos atstovai taip pristatė savo šalies situaciją: vertimo paslaugų pritaikymą, gestų kalbos vertėjų centrų situaciją ir pan. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje taip pat dalyvavo ir Lietuvių gestų kalbos vertimo centras direktorė Ramunė Leonavičienė ir Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija prezidentas Mantas Radavičius. Antroje dienos pusėje atstovai susitiko Lietuvos kurčiųjų draugijos patalpose, kur vyko diskusijos ir patirčių pasidalijimai. Tekstą parašė Lietuvos kurčiųjų draugija.