Įvyko pirmasis šiais metais valdybos narių susirinkimas

Spalio 7 d. įvyko pirmasis Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos valdybos narių susirinkimas.

Susirinkimo metu svarstyti 2022-2023-ųjų metų Asociacijos veiklos planai, organizaciniai mokymų klausimai, taip pat diskutuota kitomis, vertėjams aktualiomis temomis.