NEEILINIS LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMAS

Informuojame, kad š.m. kovo 29 d. vyks neeilinis Asociacijos suvažiavimas, kurio metu bus tvirtinami LGKVA įstatai, renkami nauji Asociacijos valdybos nariai bei aptariami kiti aktualūs klausimai. Suvažiavimas vyks Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro salėje, adresu Jūratės g. 19, Kaunas. Pradžia 11 val.

 

DARBOTVARKĖ

11.00 – 11.30 Dalyvių registracija

11.30 – 11.35 Sveikinimo žodis

11.35 – 11.40 Darbotvarkės tvirtinimas

11.40 – 11.55 Pirmininkaujančiojo, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos sudarymas

11.55 – 12.15 Įstatų tvirtinimas

12.15 – 12.35 Valdybos narių rinkimai

12.35 – 13.00 LGKVA Ataskaitinio suvažiavimo aptarimas

13.00 – 13.20 Kiti klausimai

13.20 – 13.30 Suvažiavimo uždarymas