Lietuvių gestų kalbos vertėjų Asociacijos neeilinis suvažiavimas

Š.m. Kovo 29 dieną, Kauno kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų Asociacijos neeilinis suvažiavimas. Išrinkti nauji Asociacijos valdybos nariai, patvirtinti LGKVA įstatai, aptarti nario mokesčio, būsimo ataskaitinio suvažiavimo bei kiti aktualūs klausimai. Suvažiavime dalyvavo ir Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Vytautas Pivoras ir viceprezidentas Kęstutis Vaišnora, kurie dėkojo už bendradarbiavimą ir buvimą bendruomenės dalimi bei nuoširdų darbą LKD 80-mečio renginyje.