Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos suvažiavimas

2019 m. birželio 7 d. Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centre, vyko Lietuvių gestų kalbos vertėjų suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo 39 lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos nariai.

Visuotino susirinkimo metu buvo pristatyta revizijos komisijos ataskaita, kurią pristatė Jolanta Radzevič, prezidentė pristatė LGKVA veiklos ataskaitą už 2018 m. Vienbalsiai nutarta tvirtinti abi ataskaitas.

Neeilinis įvykis susirinkimo metu, naujojo prezidento rinkimai. Į šį postą kandidatūrą pateikė Mantas Radavičius, kandidatas sulaukė 34 balsų , 4 –prieš, 1 susilaikė. Naujasis prezidentas dėkojo už išreikštą pasitikėjimą, pažadėjo stengtis  savo darbu ir veikla nenuvilti.

Asociacijos nariai padėkojo ilgametei asociacijos prezidentei Ramunei Leonavičienei už nuoširdų darbą, kuris kainavo daug sveikatos ir kantrybės.

Oficialiosios Suvažiavimo dalies pabaigoje buvo renkama naujoji Asociacijos valdyba jos nariais tapo: Sabina Grėbliūnaitė, Nija Vareikienė, Alicija – Jolanta Dabulskienė, Simona Savickienė, Violeta Galdikienė, Alicija Bogdanovič, Greta Naujokaitė, Birutė Šimkienė, Indrė Dulskaitė – Pauliukienė.

Į revizijos komisiją išrinkti: Sandra Kemeraitienė, Asta Zinkevičiūtė ir Vytautas Valiauga.

Už video dėkojame Šiaulių gestų kalbos video studijos „Proforma“ operatoriui Mindaugui Bulniui. Video rasite čia.