WASLI (Pasaulinėje gestų kalbos vertėjų asociacija) generalinė asamblėja Prancūzijoje, Paryžiuje

2019 m. birželio 17 d. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktorė  R. Leonavičienė, pavaduotojas A. Bražinskas, vertėjas M. Radavičius (LGKVA prezidentas), vyr. vertėja D. Nevardauskienė bei vertėja J. Dabulskienė dalyvavo WASLI (Pasaulinėje vertėjų asociacijos) generalinėje asamblėjoje, kuri vyko Prancūzijoje, Paryžiuje. Du delegatai iš Lietuvos, R. Leonavičienė bei M. Radavičius, balsavo naujojo asociacijos prezidento bei tarybos rinkimuose. Naujuoju Pasaulio vertėjų asociacijos prezidentu išrinktas Christopher Stone (žr. nuotraukoje)! Svekiname jį! Taip pat norime pasidalinti, kad valdyboje turėsime ir Lietuvos atstovą, kuriuo tapo Arūnas Bražinakas, jis tapo valdybos nariu, atsakingu už kurčiuosius vertėjus, sveikiname! A. Bražinskui linkime sėkmės, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo, kantrybės ir dar didesnio tobulėjimo!