Susipažinkime su EFSLI

Europos gestų kalbos forumas (EGKVF, ang. EFSLI-European Forum Sign Language Interpreters) yra Europos gestų kalbos vertėjų organizacija, kurią sudaro nacionalinės asociacijos bei individualūs ir asocijuotieji nariai.

1987 metais Albi mieste (Prancūzija) vyko konferencija, kurios metu buvo svarstomi klausimai, susiję su gestų kalbos vertimo padėtimi Europoje. Tuo pat metu grupė Europos gestų kalbos vertėjų, kurie dirbo Pasaulio kurčiųjų federacijos kongrese Helsinkyje 1987 m., nutarė organizuoti pirmąjį EGKVF seminarą. Jis vyko kitais metais (1988) Glazge (Škotija) ir buvo susitarta dėl bendros tolesnės veiklos. Ši neformali grupė susitiko dar kelis kartus: 1990 metais Lisabonoje (Portugalija), 1990 metais Atėnuose (Graikija), 1991 metais Briuselyje (Belgija) ir Hamburge (Vokietija). Nors tuo metu EGKVF buvo neformali grupė, tapo aišku, kad norint veikti oficialiai ir gauti finansinę paramą, reikia įkurti tinkamą organizaciją, kuri turėtų savo nuostatus.

1993 metų rugpjūčio pabaigoje Briuselyje (Belgija) buvo patvirtinta pirmoji EGKVF konstitucija ir išrinkti pirmieji valdybos nariai: prezidentė Liz Scott Gibson (Škotija)‘ viceprezidentė Taili Ojala (Suomija); sekretorė Andrea Schulz (Vokietija) iždininkė Susanne Carstensen (Danija). Viena iš svarbiausių tuometinių sąlygų buvo ta, kad valdybos nariai galėtų atstovauti skirtingiems Europos regionams. 1994 metais Edinburge (Škotija) įvyko pirmasis EGKVF seminaras tema „Darbo sąlygos“. Renginį parėmė Europos bendruomenių komisija ir programa „Helios II“ (bendruomenės veiksmų programa neįgaliems Europos piliečiams, savarankiškai gyvenantiems visuomenėje), taip pat Europos kurčiųjų sąjunga. 1997 metais visa Europos skiriama finansinė parama buvo nutraukta. EGKVF visada siekė suteikti erdvę savo nariams ir gestų kalbos vertėjams kiek galima plačiau diskutuoti ir keistis informacija. Todėl kasmet organizuoja konferencijas arba seminarus, į kuriuos suvažiuoja dalyvių iš visų Europos šalių ir svečių iš viso pasaulio.

Vertėjų forumo uždaviniai:

1. Skatinti ir drąsinti keitimąsi vertėjo profesijos paslaugomis visoje Europoje.

2. Pasiekti, kad būtų oficialiai pripažinta gestų kalbos vertėjo profesija.

3. Drąsinti ir skatinti mokslines bei pedagogines iniciatyvas, tobulinant gestų kalbos vertimo ir vertėjų mokymo standartus.

4. Teikti paramą ir informaciją gestų kalbos vertėjams, būsimiems vertėjams, jų mokytojams ir gestų kalbos vertimo paslaugų teikėjams bei gavėjams.

5. Pristatyti gestų kalbos vertėjo profesijos interesus atitinkamose institucijose.

EFSLI prezidentai

Liz Scott Gibson (Škotija): 1993 – 1997

Griet Geysels (Belgija): 1997 – 2002

Marco Nardi (Italija): 2002 – 2006

Maya de Wit (Nyderlandai): 2006 – 2012

Marinella Salami (Italija): 2012 – 2013

Peter Llewellyn-Jones (Jungtinė Karalystė): 2013 – 2015

Christian Peters (Vokietija): 2015 – 2016

Ivana Bućko (Serbija) 2016 – dabar

Europos gestų kalbos forumo interneto adresas: http:// www.efsli.org Informacija parengta remiantis informaciniu leidiniu „Pasaulio kurčiųjų istorija“, Europos gestų kalbos vertėjų forumo interneto svetaine www.efsli.org