MOKYMAI „Lietuvių gestų kalbos vertimas į žodinę kalbą: subtilybės, stereotipai ir galimybės” 2-oji dalis

Esant intensyviam šiuolaikinės visuomenės gyvenimo tempui, kurčiųjų gyvenimo kokybė kinta, tuo pačiu kinta ir lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos: jos sudėtingėja, reikalauja vis naujų žinių, įgūdžių, patirčių.

Siekiant užtikrinti gestų kalbos vertėjų tobulėjimą,  Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija 2024 m. gegužės 17-18 dienomis subūrė gestų kalbos vertėjus į seminaro “Lietuvių gestų kalbos vertimas į žodinę kalbą: subtilybės, stereotipai ir galimybės” 2-ąją dalį.

Šiauliuose vykusiame teoriniame-praktiniame seminare patirtimi bei žiniomis dalijosi Lietuvių gestų kalbos vertimo centro Klaipėdos teritorinio skyriaus vertėja –  konsultantė Nina Šamakova, bei buvęs Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) prezidentas, šiuo metu LKD Valdybos narys, VDU švietimo akademijos doktorantas, VU, VDU, ViKO dėstytojas Kęstutis Vaišnora.

Lektorės Ninos Šamakovos paskaitos turinys buvo orientuotas į praktinės veiklos užduotis. Gestų kalbos vertėjai turėjo galimybę įsivertinti darbo panašumus ir skirtumus  komandoje bei individualiai. Pasitikėjimu paremtas komandinis darbas – didelis privalumas, kurio metu vertimas tampa daug kokybiškesnis. Tam, kad komandinis darbas būtų sklandus ir efektyvus, reikalingas geras pasiruošimas bei tinkamas vaidmenų pasiskirstymas tarp komandos narių.

Antrąją mokymų dalį vedė Kęstutis Vaišnora. Mokymai padėjo dalyvavusiems geriau pažinti save ir kitus komandos narius: kuo aš stiprus ir kuo stiprūs kiti? Ko galime išmokti vieni iš kitų ir kaip vykdydami užduotis galime sėkmingiausiai panaudoti komandos potencialą? Ši dalis dar labiau įtvirtino faktą, koks svarbus yra kolegų  tarpusavio pasitikėjimas bei pagalba.

Apibendrinant, dviejų dienų mokymuose kolegos turėjo galimybę semtis žinių ne tik iš lektorių, bet ir vienas iš kito. Netrūko ir diskusijų vertėjams svarbiais klausimais. Mokymų turinys bei praktinės veiklos suteikė galimybę tobulinti kompetencijas komandinio darbo srityje.

Dėkojame lektoriams už suteiktas žinias ir vertėjams už aktyvų dalyvavimą bei įsitraukimą!

Mokymai vesti, įgyvendinant  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą “Gestų kalbos vertėjams – naujos galimybės tobulėti”, Nr. NVOKE 00267, kurį administruoja Europos socialinio fondo agentūra.